SKLIC ZBORA ČLANOV DRUŠTVA KD HOPSI POLZELA

SKLIC ZBORA ČLANOV DRUŠTVA KD HOPSI POLZELA

 

Skladno z Zakonom o društvih (Uradni list RS, št. 64/11) sklicujem »Zbor članov društva« KD HOPSI POLZELA dne 07.07.2022 (četrtek) ob 17.00 uri v prostorih društva.

 

Na zboru članov bomo obravnavali:

 1. Otvoritev in pozdrav
 2. Izvolitev delovnih organov občnega zbora (delovnega predsednika, zapisnikarja, overovateljev zapisnika ter verifikacijske komisije)
 3. Letno poročilo delovanja
 4. Pregled delovanja društva v sezoni 2021/2022
 5. Odstop predsednika društva; razrešitev dosedanjega predsednika, članov upravnega in nadzornega odbora ter disciplinske komisije
 6. Nove volitve; izvolitev novega predsednika društva ter na predlog novega predsednika izvolitev novega upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije
 7. Tekoča problematika društva
 8. Razno

Lep športni pozdrav,

Poslano:

 • Članom upravnega odbora
 • Članom nadzornega odbora Članom disciplinske komisije Občina Polzela
 • Člani društva (seznam članov) Objava na spletni strani društva

 

KD Hopsi Polzela Predsednik Matej JELEN